Ευαγγελία Michael

Ονομα:
Ευαγγελία Michael
Άρθρα:
1

Άρθρα

  • Τα πολλά χρόνια πρακτικής του Peter Dukan και η εμπειρία γιατρών από όλο τον κόσμο κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία μιας σαφούς δομής μενού για κάθε μέρα προκειμένου να οργανωθεί η διαδικασία της απώλειας βάρους, να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές και να ελαχιστοποιηθεί η εμφάνιση ενός συναισθήματος Πείνα.
    4 Ενδέχεται 2021